Privacy

Om de controles van de zwangerschap goed te kunnen uitvoeren moeten wij jouw administratieve en medische gegevens vastleggen. Niet alleen je eigen verloskundigen, maar ook eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment een goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals wij, tegenover anderen geheimhoudingsplicht.

Wij gaan met jouw gegevens zorgvuldig om. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgelegd. Deze zijn opgenomen in een zogenaamd 'privacy-reglement'. Dit reglement ligt bij ons ter inzage en je kunt het tegen een geringe vergoeding bij ons verkrijgen. In het privacy-reglement is bijvoorbeeld geregeld dat je de gegevens kunt inzien die over je zijn vastgelegd en dat je eventuele fouten daarin kunt laten herstellen. Als je van mening bent dat er niet juist met jouw gegevens wordt omgegaan, kun je daarover bij ons een klacht indienen.

In de gezondheidszorg worden steeds nieuwe behandeltechnieken en therapieën ontdekt. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig en moeten statistieken worden opgesteld. Het is van algemeen belang dat patiëntengegevens hiervoor kunnen worden gebruikt. Ook onze praktijk stelt gegevens ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden alle mogelijke maatregelen getroffen om de privacy te waarborgen. Zo zal een onderzoeker nooit kunnen weten van welke zwangeren bepaalde gegevens afkomstig zijn. Wanneer het echter van belang is dat de onderzoeker dat wel weet zal hij/zij eerst aan jou toestemming moeten vragen alvorens de gegevens ter beschikking worden gesteld. Ook dit is geregeld in het privacy-reglement. Mocht je desondanks bezwaar hebben tegen (anoniem) gebruik van jouw gegevens voor wetenschappelijke doelen, dan kun je dat bij ons kenbaar maken.

Klachten

Wij hopen dat je tevreden zult zijn over de zorg die jij van ons krijgt. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan horen wij dit graag van je, zodat we kunnen proberen de problemen op te lossen of uit te praten.
Voor het geval dit niet lukt, willen wij je wijzen op het bestaan van de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Deze commissie is te benaderen via de KNOV, Postbus 2001, 3500 GA Utrecht, telefoonnummer 030 282 31 00.