Echo's

Wij werken voor de echo’s samen met het Verloskundig Echocentrum Amsterdam. Dit centrum hebben wij zelf, in samenwerking met 4 andere praktijken uit Amsterdam West, opgezet om ervoor te zorgen dat er echo’s gemaakt worden op het hoogste kwaliteitsniveau.

Als wij zelf in de eigen praktijk echo’s zouden maken zijn dat er namelijk te weinig om voldoende ervaring op te bouwen en goede kwaliteit te garanderen. In het echocentrum worden de echo’s gemaakt door vroedvrouwen die zich in het maken van echo’s hebben gesprecialiseerd. Ook werken er echoscopisten uit het VU medisch centrum. Er is een kwaliteitsmanager die in nauwe samenwerking met het VU medisch centrum de bijscholing en kwaliteit van het echocentrum bewaakt.